ORDIN nr. 3.909 din 11 noiembrie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017    În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul nr. 5.364 din 14 iulie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, iar codul LMI al acestuia devine B-II-m-A-18440. (2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul culturii,

    Ramona Bogdana Creţu
    Bucureşti, 11 noiembrie 2016.Nr. 3.909.  +  AnexăZONA DE PROTECŢIEa Casei Macca - Institutul de Arheologie "VasilePârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, BucureştiCoordonate Stereo 70 puncte de contur ┌────┬───────────┬───────────┐ │Nr. │ Est (X) │ Nord (Y) │ │crt.│ │ │ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 1.│ 587078.978│ 328146.714│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 2.│ 587041.148│ 328139.167│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 3.│ 586997.678│ 328131.481│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 4.│ 586928.062│ 328111.238│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 5.│ 586869.547│ 328086.114│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 6.│ 586903.353│ 328013.568│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 7.│ 586923.059│ 327968.223│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 8.│ 586958.596│ 327886.698│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 9.│ 587042.200│ 327926.937│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 10.│ 587150.861│ 327979.874│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 11.│ 587147.718│ 327998.419│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 12.│ 587155.235│ 328002.789│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 13.│ 587157.228│ 328008.805│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 14.│ 587155.728│ 328013.599│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 15.│ 587154.099│ 328018.802│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 16.│ 587151.734│ 328026.962│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 17.│ 587147.572│ 328040.524│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 18.│ 587144.886│ 328051.439│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 19.│ 587143.258│ 328057.749│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 20.│ 587143.179│ 328058.082│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 21.│ 587142.496│ 328060.981│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 22.│ 587144.385│ 328061.489│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 23.│ 587154.138│ 328064.111│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 24.│ 587154.547│ 328064.221│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 25.│ 587152.012│ 328070.213│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 26.│ 587152.084│ 328073.254│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 27.│ 587151.455│ 328076.009│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 28.│ 587151.026│ 328077.525│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 29.│ 587149.733│ 328082.102│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 30.│ 587148.352│ 328086.952│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 31.│ 587146.398│ 328093.612│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 32.│ 587144.523│ 328100.095│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 33.│ 587143.966│ 328105.498│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 34.│ 587143.298│ 328112.394│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 35.│ 587152.258│ 328125.532│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 36.│ 587155.972│ 328139.378│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 37.│ 587168.961│ 328146.174│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 38.│ 587166.887│ 328147.489│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 39.│ 587175.329│ 328159.335│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 40.│ 587174.407│ 328166.749│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 41.│ 587166.852│ 328170.949│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 42.│ 587162.498│ 328173.582│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 43.│ 587152.793│ 328170.641│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 44.│ 587151.784│ 328174.325│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 45.│ 587152.008│ 328174.386│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 46.│ 587147.752│ 328189.228│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 47.│ 587143.301│ 328187.030│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 48.│ 587138.441│ 328184.609│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 49.│ 587135.726│ 328182.981│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 50.│ 587134.248│ 328181.413│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 51.│ 587132.770│ 328179.845│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 52.│ 587128.934│ 328177.297│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 53.│ 587127.579│ 328176.399│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 54.│ 587125.272│ 328175.069│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 55.│ 587122.714│ 328173.420│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 56.│ 587116.174│ 328169.078│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 57.│ 587112.072│ 328166.355│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 58.│ 587109.555│ 328164.560│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 59.│ 587109.253│ 328164.344│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 60.│ 587103.088│ 328160.219│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 61.│ 587099.675│ 328157.762│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 62.│ 587096.479│ 328155.463│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 63.│ 587094.920│ 328154.683│ ├────┼───────────┼───────────┤ │ 64.│ 587092.397│ 328153.422│ └────┴───────────┴───────────┘-----