HOTĂRÂRE nr. 54 din 16 februarie 2017privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017  Având în vedere prevederile art. 37 alin. (4) din Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă plafonul şi cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, denumite în continuare ANT 1, care se acordă pentru anul de plată 2016. (2) Plafonul ANT 1, prevăzut la alin. (1), care se acordă pentru anul de plată 2016 este de 119.422,100 mii euro, reprezentând echivalentul a 531.870,207 mii lei. (3) Cuantumul ANT 1, prevăzut la alin. (1), care se acordă pentru anul de plată 2016 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Beneficiarii ANT 1 sunt prevăzuţi la art. 7 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3ANT 1, prevăzute la art. 1, se acordă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2016 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Petre Daea

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  Bogdan Mănoiu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 februarie 2017.Nr. 54.  +  AnexăCuantumul ANT 1, prevăzut la art. 1 alin.(1), care se acordă pentru anul de plată 2016 ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Specificaţie │ Cuantum/ha*) │ │crt.│ ├────────────────────────┤ │ │ │ euro/ha │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│Ajutoare naţionale tranzitorii pentru culturi │ 17,72035 │ │ │amplasate pe teren arabil**) - ANT 1 │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Dacă suprafaţa însumată a hectarelor eligibile pentru care se solicită ANT 1 este mai mică decât suprafaţa eligibilă determinată în baza căreia s-a efectuat calculul cuantumului/ha, acesta se măreşte proporţional.

  **) Culturile amplasate pe teren arabil sunt:

  - cereale pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez şi alte cereale;

  - leguminoase pentru boabe: mazăre, fasole şi alte leguminoase pentru boabe;

  - rădăcinoase: cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere şi alte rădăcinoase;

  - plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase: floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plante medicinale şi aromatice;

  - legume: tomate, ceapă uscată, usturoi uscat, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni şi alte legume;

  - furaje verzi în teren arabil: furaje verzi anuale, furaje verzi perene (lucernă, trifoi) şi alte furaje verzi în teren arabil;

  - căpşunerii;

  - loturi semincere;

  - alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv în sere şi solare.

  ──────────
  -----