HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 februarie 2017privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, înregistrate cu numerele M.F.P. 35334, 35335, 35336, 35337, 35338, 35339, 35340, 35341 şi 35342, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Florin Iordache

  Directorul general al

  Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,

  Alexandru Ion Giboi

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 9 februarie 2017.Nr. 51.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului,care se transmit din administrarea Agenţiei Naţionalede Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei*Font 7* ┌────┬──────┬───────┬──────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────┐ │Nr. │Nr. │Codul │Denumirea │Descrierea tehnică │ Adresa │ Valoarea │ Baza legală │Administratorul │Administratorul│Codul │ │crt.│M.F.P.│de │ │ │ │ de │ │ de la care se │la care se │de │ │ │ │clasi- │ │ │ │ inventar │ │transferă/C.U.I.│ transferă │clasi- │ │ │ │fi- │ │ │ │ - lei - │ │ │ │fi- │ │ │ │caţie │ │ │ │ │ │ │ │caţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │va fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │atri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │buit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trans- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mitere │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 1.│ 35334│8.29.07│Teren │Suprafaţa = 30.059 mp,│Şoseaua Ştefăneşti│1.455.945,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │ │din care: │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │curţi construcţii = │18, parcelele │ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │5.281 mp │642, 643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ │ │ │ │ │şi teren arabil = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │24.778 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 2.│ 35335│8.29.07│Clădire │Fundaţie din beton, │Şoseaua Ştefăneşti│ 153.468,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │administrativă│zidărie din cărămidă, │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │- Centrul de │Sc = Sd = 378 mp, │18, parcelele │ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │telecomunica- │CF nr. 52517/2016 │642, 643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 3.│ 35336│8.29.07│Baracă │Sc = Sd = 61 mp │Şoseaua Ştefăneşti│ 7.808,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │metalică │CF nr. 52517/2016 │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │ │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │ │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 4.│ 35337│8.29.07│Cabină din zid│Structură de │Şoseaua Ştefăneşti│ 13.440,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │pentru auto- │rezistenţă din beton │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │transformator │armat, zidărie din │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │cărămidă │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ │ │ │ │ │Sc = Sd = 35 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 5.│ 35338│8.29.07│Magazie │Edificată din cărămidă│Şoseaua Ştefăneşti│ 24.402,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │ │Sc = Sd = 147 mp │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │ │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 6.│ 35339│8.29.07│Magazie pentru│Edificată din cărămidă│Şoseaua Ştefăneşti│ 2.075,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │lemne │Sc = Sd = 25 mp │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │ │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 7.│ 35340│8.29.07│Pivniţă pentru│Edificată din cărămidă│Şoseaua Ştefăneşti│ 1.408,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │carburanţi │Sc = Sd = 22 mp │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │ │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 8.│ 35341│8.29.07│Gard │Lungime = 683,00 m; │Şoseaua Ştefăneşti│ 8.196,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │împrejmuitor │CF nr. 52517/2016 │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │ │ │18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │ │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┤ │ 9.│ 35342│8.29.07│Hidrofor │Cabină pentru │Şoseaua Ştefăneşti│ 2.976,00│Decizia nr. 531/10.07.1956,│Agenţia │Ministerul │8.29.09│ │ │ │ │pentru pompat │hidrofor, │nr. 102, tarlaua │ │emisă de Sfatul Popular │Naţională de │Justiţiei; │ │ │ │ │ │apa │edificată din cărămidă│18, parcelele 642,│ │al Regiunii Bucureşti - │Presă AGERPRES/ │C.U.I. 4265841 │ │ │ │ │ │ │Sc = Sd = 13 mp │643. │ │Comitetul Executiv │C.U.I. 24292654 │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 52517/2016 │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────┴───────┴──────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────┘------