HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 14 - Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse, domnul senator Cadariu Constantin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Fenechiu Cătălin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.2. La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cadariu Constantin-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    PREŞEDINTELE SENATULUI

    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 10.-------