HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat Velcea Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

    Petru-Gabriel Vlase
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 10.----