HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 februarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017    Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Adrian Ionuţ Gâdea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman,în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat la data menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 27 ianuarie 2017.Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICCamera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Adrian Ionuţ Gâdea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 februarie 2017, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

    PETRU GABRIEL VLASE
    Bucureşti, 14 februarie 2017.Nr. 9.------