ORDIN nr. 7 din 8 februarie 2017pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017  Având în vedere prevederile art. 43 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Operatorii economici implicaţi în contractele încheiate pe piaţa reglementată sau de export sunt obligaţi să transmită la operatorul pieţei de energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maximum 7 zile de la data încheierii lor. (2) Operatorii economici care au încheiat contracte pe piaţa reglementată sau de export înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, aflate în derulare, au obligaţia să transmită operatorului pieţei de energie electrică o copie a acestor contracte, în termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2Operatorul pieţei de energie electrică publică pe site-ul propriu informaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum o zi lucrătoare de la data la care primeşte aceste informaţii.  +  Articolul 3Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 8 februarie 2017.Nr. 7.----