ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017    În temeiul prevederilor art. 164 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prin procedura prevăzută la art. 1 se vor îndrepta erorile privind plăţile efectuate în conturi bugetare aferente obligaţiilor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.311/2008 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Viorel Ştefan
    Bucureşti, 25 ianuarie 2017.Nr. 164.  +  AnexăPROCEDURA 25/01/2017