ORDIN nr. 3.842 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017  În conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 13, art. 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul nr. 3.960 din 9 iunie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de declasare parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al Casei Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se declasează parţial monumentul istoric corpul C1 al Casei Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu codul în Lista monumentelor istorice DJ-II-m-B-08125. (2) Corpul principal al Casei Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj, îşi păstrează statutul de monument istoric cu codul în Lista monumentelor istorice DJ-II-m-B-08125.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,

  Oana Bogdan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 17 octombrie 2016.Nr. 3.842.----