ORDIN nr. 6.184 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017-2018.  +  Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Nicoleta-Claudia Moldovan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 22 decembrie 2016.Nr. 6.184.  +  AnexăAcordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializărileşi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământpreuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016Judeţul Braşov*Font 7*┌────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Hotărârea │Denumirea │ Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de ││crt.│ unităţii de │ ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ││ │ învăţământ │evaluare/dată│juridice │ e-mail │ Nivelul de │ │de bază │Specializarea/│predare│ ││ │ │ │iniţiatoare│ │ calificare │ │ │Durată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤│ 1 │Colegiul Tehnic │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Dr. Alexandru │23/16.09.2016│ - │Oraşul Victoria, │Liceal/Nivel 3 │Resurse │Protecţia │Tehnician │Română │Cu ││ │Bărbat" │ │ │Str. Salcâmilor nr. 2, │(conform │naturale şi│ mediului │ecolog şi │ │frecvenţa/││ │ │ │ │tel./fax: 0268/241032 │Hotărârii │protecţia │ │protecţia │ │zi ││ │ │ │ │ │Guvernului │mediului │ │calităţii │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 844/2002, │ │ │mediului/ │ │ ││ │ │ │ │ │cu │ │ │4 ani │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────────┘Judeţul Bacău*Font 7*┌────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Hotărârea │Denumirea │ Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de ││crt.│ unităţii de │ ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii│profesională │de │învăţământ││ │ învăţământ │evaluare/dată│juridice │ e-mail │ Nivelul de │ │de bază │ │predare│ ││ │ │ │iniţiatoare│ │ calificare │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ 1 │Centrul Şcolar │23/19.09.2016│ - │Municipiul Bacău, str. │Liceal/Nivel 2 │Industrie │ - │Confecţioner │Română │Cu ││ │de Educaţie │ │ │Henri Coandă nr. 17, │(conform │textilă şi│ │produse │ │frecvenţă/││ │Incluzivă nr. 1 │ │ │tel./fax: 0234552044, │Hotărârii │pielărie │ │textile │ │zi ││ │ │ │ │centrulscolarbc@ │Guvernului │ │ │(învăţământ │ │ ││ │ │ │ │yahoo.com │nr. 844/2002, │ │ │special)/ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │4 ani │ │ ││ │ │ │ │ │şi completările├──────────┼──────────┼─────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │Construc- │ - │Zugrav, │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 │ţii, insta│ │ipsosar, │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │laţii şi │ │vopsitor, │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │lucrări │ │tapetar │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │publice │ │(învăţământ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, │ │ │special/4 ani│ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările├──────────┼──────────┼─────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică │ - │Lăcătuş │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mecanic │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │prestări │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │servicii │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │(învăţământ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │special/4 ani│ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ 2 │Liceul │23/19.09.2016│ - │Oraşul Dărmăneşti, Str.│Nivel 3 │Servicii │Turism şi │Tehnician în │Română │Cu ││ │Tehnologic │ │ │Muncii nr. 11, tel./ │(conform │ │alimen- │turism/4 ani │ │frecvenţă/││ │Dărmăneşti │ │ │fax: 0234/35664, │Hotărârii │ │taţie │ │ │zi ││ │ │ │ │grupscolardarmanesti@ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │yahoo.com │nr. 844/2002, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi completările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┘Municipiul Bucureşti*Font 7*┌────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Hotărârea │Denumirea │ Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de ││crt.│ unităţii de │ ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ││ │ învăţământ │evaluare/dată│juridice │ e-mail │ Nivelul de │ │de bază │Durată │predare│ ││ │ │ │iniţiatoare│ │ calificare │ │ │şcolarizare │ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ 1 │Şcoala │23/19.09.2016│ - │Str. Nerva Traian │Preşcolar │ - │ - │3 ani │Română │PN şi PP ││ │Gimnazială │ │ │nr. 33, bd. O. Goga │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 81 │ │ │nr. 8, bl. M24, bd. O. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Goga nr. 10, bl. M60, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sc. A şi sc. B, tel./ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │fax: 021/326322, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │sectorul 3, scoala81 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │bucuresti@yahoo.com │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┘Judeţul Caraş-Severin*Font 7*┌────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Hotărârea │Denumirea │ Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de ││crt.│ unităţii de │ ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │ învăţământ │domeniul │pregătirii│profesională │de │învăţământ││ │ învăţământ │evaluare/dată│juridice │ e-mail │ │ │de bază │ │predare│ ││ │ │ │iniţiatoare│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ 1 │Colegiul Tehnic │23/19.09.2016│ - │Municipiul Reşiţa, bd. │Postliceal/ │Mecanică │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │A. I. Cuza nr. 39, │Nivel 3 avansat│ │ │tehnolog │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel: 0724/909171 │(conform │ │ │mecanic/1 an │ │zi ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │şi 6 luni │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului ├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │nr. 844/2002, │Energetică│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │electro- │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │şi completările│ │ │energetician/│ │zi ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │1 an şi │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │6 luni │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┘Judeţul Galaţi*Font 7*┌────┬────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐│Nr. │ Denumirea │ Hotărârea │Denumirea │ Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de ││crt.│ unităţii de │ ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ││ │ învăţământ │evaluare/dată│juridice │ e-mail │ Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ ││ │ │ │iniţiatoare│ │ calificare │ │ │/Durată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │ │ │├────┼────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤│ 1. │Liceul │23/16.09.2016│ - │Comuna Corod, Str. │Liceal/Nivel 3 │Resurse │Agricul- │Tehnician în │Română │Cu ││ │Tehnologic nr. 1│ │ │Şcolii nr. 10, tel/ │(conform │naturale │tură │agricultură │ │frecvenţă/││ │ │ │ │fax: 02368/64021 │Hotărârii │şi │ │ecologică/ │ │zi ││ │ │ │ │ │Guvernului │protecţia │ │4 ani │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 844/2002, │mediului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi completările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărâri │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu modificările│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┘Judeţul Giurgiu*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │ învăţământ │domeniul │pregătirii │profesiona- │predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │lă/Speciali-│ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │zarea │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ Durată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Liceul Tehnologic │23/29.09.2016│ - │Comuna Prundu, │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Resurse │Tehnician │ │ ││ │nr. 1 │ │ │Str. Principală │(conform Hotărârii │ │naturale şi│agronom/ │ │ ││ │ │ │ │nr. 27, │Guvernului │ │protecţia │4 ani │Română │Cu ││ │ │ │ │tel/fax: 0246/ │nr. 844/2002, cu │ │mediului ├────────────┤ │frecvenţă/││ │ │ │ │245073 │modificările şi │ │ │Tehnician │ │zi ││ │ │ │ │ │completările │ │ │ecolog şi │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │protecţia │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │calităţii │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │mediului/ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │4 ani │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Hunedoara*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii │profesiona- │predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ Nivelul de │ │ de bază │lă/Speciali-│ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ calificare │ │ │zarea │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ Durată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Liceul Tehnologic │23/19.09.2016│ - │Oraşul Uricani, │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │"Retezat" │ │ │Str. Republicii │(conform Hotărârii │ │ │proiectant │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 16, │Guvernului │ │ │produse │ │zi ││ │ │ │ │tel. 0254/511109, │nr. 844/2002, cu │ │ │finite din │ │ ││ │ │ │ │grupscolarretezat@ │modificările şi │ │ │lemn/ 4 ani │ │ ││ │ │ │ │yahoo.ro │completările │ │ ├────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │Tehnician în│Română │Cu ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │turism/4 ani│ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2.│Colegiul Tehnic │23/19.09.2016│ - │Oraşul Vulcan, │Postliceal/Nivel 3 │Energeti-│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │"Mihai Viteazu" │ │ │str. Nicolae │avansat (conform │că │ │electro │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Titulescu nr. 43, │Hotărârii Guvernului│ │ │Energeti- │ │zi ││ │ │ │ │tel./fax: 0254/ │nr. 844/2002, cu │ │ │cian/2 ani │ │ ││ │ │ │ │570563, 0254/570525│modificările şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3.│Liceul Tehnologic │23/19.09.2016│ - │Municipiul Orăştie,│Postliceal/Nivel 3 │Mecanică │ - │Maistru │Română │Cu ││ │"Nicolaus Olahus" │ │ │str. Octavian Goga │avansat (conform │ │ │mecanic/ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 25, │Hotărârii Guvernului│ │ │1 an şi │ │seral ││ │ │ │ │tel. 0254/241389 │nr. 844/2002, cu │ │ │6 luni │ │ ││ │ │ │ │ │modificările şi ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │completările │Infor- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ulterioare) │matică │ │echipamente │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │periferice │ │seral ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │şi birotică/│ │ ││ │ │ │ │ │ nr. 918/2013, cu │ │ │1 an şi │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │6 luni │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Iaşi*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii │profesiona- │predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ Nivelul de │ │ de bază │lă │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ calificare │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Liceul Tehnologic │23/19.09.2016│ - │Comuna Victoria, │Şcoală Profesională │Textil- │ - │Confecţioner│Română │Cu ││ │"Ionel Teodoreanu"│ │ │cod: 707580, tel./ │Nivel 2 (conform │pielărie │ │produse │ │frecvenţă/││ │ │ │ │fax: 0232295050 │Hotărârii Guvernului│ │ │textile/ │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 844/2002, cu │ │ │3 ani │ │ ││ │ │ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Neamţ*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii │profesiona- │predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ Nivelul de │ │ de bază │lă │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ calificare │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Liceul Tehnologic │23/19.09.2016│ - │Oraşul Roznov, │Liceal Nivel 3 │Mecanică │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │"Gh. Ruset- │ │ │Str. Tineretului │(conform Hotărârii │ │ │mecanic │ │frecvenţă/││ │Roznovanu" │ │ │nr. 647, tel./ │Guvernului │ │ │pentru │ │zi ││ │ │ │ │fax: 0233/66569, │nr. 844/2002, cu │ │ │întreţinere │ │ ││ │ │ │ │grupscolarroznov@ │modificările şi │ │ │şi │ │ ││ │ │ │ │yahoo.com │completările │ │ │reparaţii/ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │4 ani │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Suceava*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │ Nivelul de │Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │ învăţământ/ │domeniul │pregătirii │profesiona- │predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ Nivelul de │ │ de bază │lă/Speciali-│ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ calificare │ │ │zarea │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ Durată │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şcolarizare │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Colegiul Tehnic │23/19.09.2016│ - │Municipiul Suceava,│Liceal Nivel 3 │Tehnic │Electric │Tehnician │Română │Cu ││ │"Samuil Isopescu" │ │ │str. Samoil │(conform Hotărârii │ │ │electrician │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Isopescu nr. 19, │Guvernului │ │ │electronist │ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0230/216234, │nr. 844/2002, cu │ │ │auto/4 ani │ │ ││ │ │ │ │fax: 0230/222851 │modificările şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │completările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013, cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │modificările │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘------