PROTOCOL din 3 ianuarie 2017de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 4/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2017.

  ──────────
  Screeningul auditiv universal presupune testarea auditivă a tuturor nou-născuţilor la ambele urechi, indiferent de prezenţa sau absenţa factorilor de risc pentru hipoacuzie.I. Cum?Testarea se va efectua prin otoemisiuni acustice tranzitorii - test de screening. Se va repeta testul în situaţia în care condiţiile de înregistrare nu sunt cele recomandate (artefacte sub 20% şi stabilitate a sondei peste 80%).Rezultatul va fi sub forma PASS (trecerea testului) sau REFER (nu a trecut testul), iar recomandările la externarea din maternitate vor ţine cont de:1. rezultatul testării fiecărei urechi;2. categoria de copil (cu sau fără factori de risc);3. încadrarea în protocolul naţional de testare de mai jos.II. Când?1. cu o zi înainte de externare (Z2-Z3 la nou-născuţii sănătoşi; o zi înainte de externare pentru nou-născuţii care stau mai mult în maternitate);2. în caz de rezultat REFER la cel puţin una dintre urechi, se recomandă repetarea testului pentru confirmarea rezultatului înainte de externare.III. Rezultate şi urmărire:1. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut PASS la ambele urechi la prima testare - urmărirea dezvoltării limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;2. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER cel puţin la una dintre urechi la prima testare - retestare în maternitate înainte de a împlini o lună de viaţă;3. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER la cel puţin una dintre urechi la a doua testare - diagnostic audiologic în centru de Audiologie/ORL specializat la vârsta de 3 luni;4. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente de pediatrie cu paturi de terapie intensivă care au obţinut PASS la ambele urechi - evaluare audiologică la 6 şi la 18 luni, în centrele de audiologie/ORL specializate;5. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente cu paturi de terapie intensivă care au obţinut REFER, adică nu au trecut testul, la cel puţin una dintre urechi - diagnostic audiologic în centru de audiologie/ORL specializat, peste 3 luni (nu mai târziu de vârsta de 6 luni). Pentru cei la care s-a infirmat suspiciunea de hipoacuzie se va urmări dezvoltarea limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;6. nou-născuţii diagnosticaţi cu hipoacuzie în urma diagnosticului audiologic din centrele de audiologie/ORL specializate - recomandarea protezării auditive; evaluarea beneficiului protezării la 3-6 luni.Familiile nou-născuţilor care obţin REFER la cel puţin una dintre urechi la testarea de screening auditiv (prima sau a doua testare) din maternităţi trebuie anunţaţi pentru următoarea etapă. La nivel de centru specializat se va stabili strategia de urmărire în funcţie de caz.-----