DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2017 (*actualizată*)privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară(actualizată până la data de 16 ianuarie 2017*)
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • ----------În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) şi (10) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICCamera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 9 ianuarie 2017, ora 17,00, pentru perioada 9-31 ianuarie 2017.Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
    Bucureşti, 9 ianuarie 2017.Nr. 3.  +  AnexăProiectul ordinii de zi şi proiectul programului delucru pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor- 9-31 ianuarie 2017 -I. Proiectul ordinii de zi1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite2. Validarea unor mandate de deputat şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate3. Proiectul de Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României4. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 20175. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 303/2016)6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 415/2016)7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015)----------Pct. I din anexă a fost modificat de alin. (1) al art. unic din DECIZIA nr. 4 din 16 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017.II. Proiectul programului de lucru    Luni, 16 ianuarie 2017    - ora 14,00 - Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor                          - Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor                            parlamentare    - ora 15,30 ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR                          Dezbateri şi vot asupra problemelor înscrise pe                          ordinea de zi    - ora 16,00 - ŞEDINŢA COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI    până la finalizarea    dezbaterilor şi a    votului asupra    problemelor înscrise    pe ordinea de zi    Marţi, 17-Luni, ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE    23 ianuarie 2017 Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri    - orele 9,00-17,00 legislative; documentare şi soluţionarea unor                          probleme repartizate comisiilor    Marţi, - Zi liberă    24 ianuarie 2017    Miercuri, 25-Vineri, ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE    27 ianuarie - orele Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri    9,00-17,00 legislative; documentare şi soluţionarea unor                          probleme repartizate comisiilor    Luni, ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR    30 ianuarie 2017 Dezbateri asupra problemelor înscrise                          pe ordinea de zi    Marţi, ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR    31 ianuarie 2017 Dezbateri asupra problemelor înscrise                          pe ordinea de zi----------Pct. II din anexă a fost modificat de alin. (2) al art. unic din DECIZIA nr. 4 din 16 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017.---------