DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017    În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) şi (10) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICCamera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 9 ianuarie 2017, ora 17,00, pentru perioada 9-31 ianuarie 2017.Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
    Bucureşti, 9 ianuarie 2017.Nr. 3.  +  AnexăProiectul ordinii de zi şi proiectul programului delucru pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor- 9-31 ianuarie 2017 -I. Proiectul ordinii de zi1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite2. Validarea unor mandate de deputat şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 303/2016)4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 415/2016)5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015)II. Proiectul programului de lucru*Font 9*  Luni, 9 ianuarie 2017  - ora 16,00 - Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor                              - Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare  - ora 17,00 - până la ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR    finalizare Aprobarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor şi a                              programului de lucru pentru sesiunea extraordinară  - la încheierea şedinţei ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE    în plen - ora 18,00 Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative;                              documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate                              comisiilor  Marţi, 10 - luni, ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE  23 ianuarie 2017 Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative;  - orele 9,00-17,00 documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate                              comisiilor  Marţi, 24 ianuarie 2017 - zi liberă  Miercuri, 25 - vineri, ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE  27 ianuarie 2017 Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative;  - orele 9,00-17,00 documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate                              comisiilor  Luni, 30 ianuarie 2017 ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR                              Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.  Marţi, 31 ianuarie 2017 ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR                              Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi---------