ORDIN nr. 1.018 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.126 din 11 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de Decizia etapei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi nr. 58 din 7 septembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 834 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Viorel Traian Lascu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 31 mai 2016.Nr. 1.018.----