HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 decembrie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 2 iulie 2014, se abrogă.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, grupurile de lucru, subgrupurile, platformele, birourile operaţionale specializate, echipele în sistem task-force (echipele mixte) sau alte forme de lucru, constituite prin acte ale autorităţilor sau instituţiilor guvernamentale, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscriu ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale şi care funcţionau în cadrul Grupului interministerial strategic îşi încetează activitatea. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispoziţiile din actele normative care fac trimitere la Grupul interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 535/2014, îşi încetează aplicabilitatea.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu
  Bucureşti, 15 decembrie 2016.Nr. 955.------