ORDIN nr. 3.825 din 10 octombrie 2016privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016  Având în vedere Referatul nr. 695 din 18 iulie 2016 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a Fostei Facultăţi de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI, şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, grupa valorică A,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se schimbă categoria din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, şi, pe cale de consecinţă codul în Lista monumentelor istorice al acestuia devine B-II-a-A-18706. (2) Se clasează 5 subcomponente ale ansamblului monument istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, toate la aceeaşi adresă poştală, toate în categoria m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, după cum urmează:- facultate (săli, laboratoare) (C1), cod LMI B-II-m-A-18706.01;- anexă gard (C4), cod LMI B-II-m-A-18706.02;- anexă gard (C5), B-II-m-A-18706.03;- laboratoare (C19), B-II-m-A-18706.04;- elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului, cod LMI B-II-m-A-18706.05.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,

  Oana Bogdan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 10 octombrie 2016.Nr. 3.825.-----