ORDIN nr. 482 din 14 martie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (la 21-12-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.411 din 12 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 21 decembrie 2016 )
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 5 aprilie 2007  Având în vedere prevederile art. 680 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Relația cu Parlamentul și Sindicatele nr. E.N. 2.768/2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 21-12-2016, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.411 din 12 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 21 decembrie 2016 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul
  sănătății publice,
  Gheorghe Eugen
  Nicolăescu
  București, 14 martie 2007.Nr. 482.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizoruluide produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătății