ORDIN nr. 3.841 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016  Având în vedere Referatul nr. 924/2015 din 18 mai 2016 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind declasarea parţială a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c) coroborate cu art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se declasează parţial monumentul istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-18644 aflat în proprietatea doamnei Alexandra Ganea, lot 1, conform extrasului de carte funciară 225906. (2) Se păstrează ca monument istoric imobilul Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-18644, lot 2.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul culturii,

  Oana Bogdan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 17 octombrie 2016.Nr. 3.841.-----