ORDIN nr. 3.934 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016    Având în vedere Referatul nr. 5.141 din 11 noiembrie 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. d) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric Fostul sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BH-II-m-B-21129. (2) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Ministrul culturii,

    Ramona Bogdana Creţu
    Bucureşti, 21 noiembrie 2016.Nr. 3.934.  +  AnexăZONA DE PROTECŢIEa Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea,Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul BihorCoordonate puncte de contur Stereo 70: ┌────────────────┬────────────────┐ │ Nord (X) │ Est (Y) │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621326.979 │ 266595.873 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621323.323 │ 266602.625 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621281.416 │ 266676.835 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621174.138 │ 266611.527 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621220.749 │ 266528.851 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621245.851 │ 266539.828 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621260.888 │ 266531.822 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621263.987 │ 266530.174 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621278.986 │ 266522.095 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621301.724 │ 266526.278 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621293.973 │ 266570.233 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621307.159 │ 266597.201 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621310.665 │ 266598.167 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621320.566 │ 266594.696 │ ├────────────────┼────────────────┤ │ 621321.964 │ 266593.157 │ └────────────────┴────────────────┘-----