HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 noiembrie 2016privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (4), precum şi ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de actualizarea de către primari a delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se actualizează numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit listei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 23/2016 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 6 mai 2016, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele

  Autorităţii Electorale Permanente,

  Marian Muhuleţ

  Contrasemnează:

  --------------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 22 noiembrie 2016.Nr. 48.----