ORDIN nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ale art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi ale alin. (3) lit. e), precum şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2015, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Până la data de 15 iunie 2034 I.S.C.T.R. dotează personalul cu atribuţii de control cu echipamente de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014. (2) Până la data de 15 iunie 2029 I.S.C.T.R. dotează fiecare inspectorat teritorial cu cel puţin un echipament de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, în vederea utilizării în cadrul controalelor efectuate în trafic."2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control al Coordonatorului naţional beneficiază de pregătire iniţială şi continuă pentru desfăşurarea acestei activităţi. (2) Pregătirea profesională se realizează cu formatori interni şi/sau externi şi va fi efectuată astfel încât să se asigure personalului şcolarizat cunoştinţele necesare cu privire la reglementările în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, modul în care se realizează verificarea respectării acestor reglementări, tehnicile de realizare a controalelor selective, precum şi tehnicile de detectare a dispozitivelor de manipulare a tahografelor. (3) După adoptarea de către Comisia Europeană a măsurilor prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, Coordonatorul naţional asigură formarea iniţială şi continuă a personalului cu atribuţii de control cu privire la verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora cu respectarea acestor orientări."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2017, sintagma "inspectorat teritorial" din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Articolul IIIInspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,

    Petru Sorin Buşe
    Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 1.392.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la normele metodologice)*Font 9*┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Inspectoratul de Stat pentru │ │11. Rezultatul controlului ││Control în Transportul │Formular de control în trafic │[] Alte verificări ││Rutier - ISCTR │ │[] Amenda ││ │Timpii de conducere şi odihnă │[] Avertisment ││Inspectoratul Teritorial .....│ Regulament CE 561/2006 - │[] Imobilizare ││Adresa: │ (UE) 165/2014 │[] Fără abateri ││Tel. │ Acordul AETR │ ││ │ │ │├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┤│Control │├───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┤│13.Cod poştal al zonei │13. Agent de control│1. Locul controlului│2. Data: │3. Ora: ││autorităţii de control │ │ │ / / │ . ││ │ │ │ │ . │├───────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────┤│Categoria drumului ││[] Autostradă [] Drum Naţional [] Altă categorie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Vehicul │├─────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬───────┬──────┬──────────┤│4. Număr de │6. Tipul de │Masa totală│8.Ţara │5.Număr de │6.Tip │Masa │Ţara ││înmatriculare al │vehicul: │maximă │ │înmatriculare│remorcă│totală│ ││autovehiculului │ │ │ │remorcă │ │maximă│ │├─────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴───────┴──────┴──────────┤│Conducător auto şi întreprinderea/ ││operatorul de transport rutier │├────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┤│7. Numele operatorului de transport │ Ţara: │Adresa: ││ rutier: │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││CUI: │ ├───────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │Telefon: │ │├─────────────────────┬──────────────┼───────┼───────────────┴─────────────────────────────┤│9. Numele │Data naşterii:│Ţara: │Adresa: ││conducătorului auto: │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │CNP: │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┬────────────────────────────┤│Seria de card a │ │ │Telefon: │ ││conducătorului │ │ │ │ ││auto: │ │ │ │ │├─────────────────────┴──────────────┼───────┼────────────────┴────────────────────────────┤│Angajator - dacă este altul decât │Ţara: │Adresa, numărul de telefon: ││cel de la rubrica 7: │ │ ││ │ │ │├────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┤│Tipul de transport │├────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┤│[] Naţional │[] De mărfuri │[] Tahograf │[] Pe teritoriul UE ││ │ │digital │[] Pe teritoriul ţărilor ││ │ │ │ AETR ││[] Internaţional │[] De persoane │[] Tahograf │[] Naţional/Altele ││ │ │ analogic │ ││ │ │ │ │├────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────┤│Perioada pentru care au fost analizate înregistrările │├───────────┬─────┬─────────┬─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤│De la data │ Ora │ La data │ Ora │ Nr. de zile verificate │Citirea kilometrajului │├───────────┼─────┼─────────┼─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ / / │ : │ / / │ : │ │ │├───────────┴─────┴─────────┴─────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┤│Contravenţii - art. 8 din OG nr. 37/2007├───────┬──────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Cod UE │Alin. │ Punctul: │ Valoare amendă conform │ Data şi ora de început şi sfârşit ││/AETR │ │ │art. 9 alin. (1) litera:│ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┴──────┴──────────┴────────┬────────┬──────┴────────────┬──────────────────────────┤│Imobilizarea se aplică până la: │Ora : │Data / / Sau │[] Nu se aplică ││ │ │ │ imobilizarea. │├──────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┴──────────────────────────┤│12. Comentarii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Date descărcate sau diagrame luate de la conducător auto şi/sau vehicul │├───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┤│Document eliberat │[]Diagrame │[]Raport │[]Date digitale│[]Date digitale │[] Altele ││ pentru: │ tahograf │ tipărit │ din memoria │ din cardul │(Specificaţi ││ │ Numărul │ Numărul │ tahografului │ conducătorului │mai sus.) ││ │ │ │ │ auto │ │├───────────────────┴───────────┴──────────┼───────────────┴─────────────────┴─────────────┤│13. Semnătura agentului de control: │Semnătura conducătorului auto: ││ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘------