HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 februarie 1992 (*republicată*)(*actualizată*)privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor*)(actualizată până la data de 8 noiembrie 1998*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 71 din 12 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 februarie 1996.

  Hotărârea Guvernului nr. 51 din 5 februarie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 24 februarie 1992 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 616 din 12 noiembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 noiembrie 1993.

  ──────────
   +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de alin. (2) al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 678 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998.  +  AnexăAbrogată.----------Anexa a fost abrogată de alin. (2) al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 571 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998.------