ORDIN nr. 1.277 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc
  Bucureşti, 1 noiembrie 2016.Nr. 1.277.  +  AnexăLISTAstandardelor române care adoptă standarde europenearmonizate referitoare la echipamente sub presiuneUrmătoarea listă cuprinde referinţe la standardele armonizate pentru echipamentele sub presiune şi la standardele de referinţă armonizate pentru materialele utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune. În ceea ce priveşte un standard de referinţă armonizat pentru materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele principale de siguranţă se limitează la datele tehnice ale materialelor la care se referă standardul şi nu presupune că materialul în cauză este adecvat pentru un anumit echipament. În consecinţă, datele tehnice specificate în standardul unui material se evaluează în raport cu cerinţele de proiectare ale echipamentului în cauză, pentru a se verifica îndeplinirea cerinţelor principale de siguranţă ale Directivei privind echipamentele sub presiune.*Font 8*┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┐│Nr. │ │ │Standard│ Data ││crt.│ Indicativ standard │ Titlu standard │înlocuit│ încetării ││ │ │ │ │ prezumţiei ││ │ │ │ │ de confor- ││ │ │ │ │ mitate a ││ │ │ │ │standardului││ │ │ │ │ înlocuit ││ │ │ │ │ Nota 1 │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 1│SR EN 3-8:2007 │Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: │ │ ││ │ │Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru │ │ ││ │ │construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări │ │ ││ │ │mecanice pentru stingătoarele care au presiunea │ │ ││ │ │maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 2│SR EN 3-8:2007/AC:2008 │Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: │ │ ││ │ │Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru │ │ ││ │ │construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări │ │ ││ │ │mecanice pentru stingătoarele care au presiunea │ │ ││ │ │maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 3│SR EN 19:2016 │Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de │ │ ││ │ │robinetărie de metal │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 4│SR EN 267+A1:2012 │Arzătoare automate cu tiraj forţat care │ │ ││ │ │utilizează combustibili lichizi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 5│SR EN 334+A1:2009 │Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru │ │ ││ │ │presiuni de intrare de până la 100 bari │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 6│SR EN 378-2+A2:2012 │Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii │ │ ││ │ │de securitate şi de mediu. │ │ ││ │ │Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, │ │ ││ │ │marcare şi documentaţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 7│SR EN 593+A1:2011 │Robinetărie industrială. Robinete metalice cu │ │ ││ │ │fluture │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 8│SR EN 676+A2:2008 │Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care │ │ ││ │ │utilizează combustibili gazoşi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 9│SR EN 676+A2:2008/AC:2009 │Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care │ │ ││ │ │utilizează combustibili gazoşi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 10│SR EN 764-4:2015 │Echipamente sub presiune. Partea 4: Stabilirea │ │ ││ │ │condiţiilor tehnice de livrare ale materialelor │ │ ││ │ │metalice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 11│SR EN 764-5:2015 │Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de │ │ ││ │ │inspecţie a materialelor metalice şi de │ │ ││ │ │conformitate cu specificaţia de material │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 12│SR EN 764-7:2004 │Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de │ │ ││ │ │securitate pentru echipamentele sub presiune │ │ ││ │ │nesupuse la flacără │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 13│SR EN 764-7:2004/AC:2006 │Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de │ │ ││ │ │securitate pentru echipamentele sub presiune │ │ ││ │ │nesupuse la flacără │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 14│SR EN 1057+A1:2010 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără │ │ ││ │ │sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii│ │ ││ │ │sanitare şi de încălzire │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 15│SR EN 1092-1+A1:2013 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 16│SR EN 1092-3:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de │ │ ││ │ │cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 17│SR EN 1092-3:2004/AC:2008 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de │ │ ││ │ │cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 18│SR EN 1092-4:2003 │Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin PN. Partea 4: Flanşe de aliaj de │ │ ││ │ │aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 19│SR EN 1171:2016 │Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de │ │ ││ │ │fontă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 20│SR EN 1252-1:2002 │Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: │ │ ││ │ │Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai │ │ ││ │ │mici de - 80 grade C │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 21│SR EN 1252-1:2002/AC:2004 │Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: │ │ ││ │ │Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai │ │ ││ │ │mici de - 80 grade C │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 22│SR EN 1252-2:2002 │Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: │ │ ││ │ │Condiţii de tenacitate pentru temperaturi │ │ ││ │ │cuprinse între - 80 grade C şi - 20 grade C │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 23│SR EN 1349:2010 │Robinete de reglare pentru procese industriale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 24│SR EN 1515-4:2010 │Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. │ │ ││ │ │Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor │ │ ││ │ │pentru echipamente sub incidenţa Directivei │ │ ││ │ │Echipamente sub presiune 97/23/CE │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 25│SR EN 1562:2012 │Turnătorie. Fontă maleabilă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 26│SR EN 1563:2012 │Turnătorie. Fontă cu grafit nodular │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 27│SR EN 1564:2012 │Turnătorie. Fontă ausferitică cu grafit nodular │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 28│SR EN 1591-1:2014 │Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale │ │ ││ │ │îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de │ │ ││ │ │etanşare. Partea 1: Metodă de calcul │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 29│SR EN 1626:2009 │Recipiente criogenice. Robinete pentru uz │ │ ││ │ │criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 30│SR EN 1653:2003 │Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri│ │ ││ │ │pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare │ │ ││ │ │pentru depozitarea apei calde │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 31│SR EN 1653:2003/A1:2003 │Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri│ │ ││ │ │pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare │ │ ││ │ │pentru depozitarea apei calde │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 32│SR EN 1759-3:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje │ │ ││ │ │de cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 33│SR EN 1759-3:2004/AC:2007 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje │ │ ││ │ │de cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 34│SR EN 1759-4:2004 │Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru │ │ ││ │ │conducte, robinete, racorduri şi accesorii │ │ ││ │ │desemnate prin clasă. Partea 4: Flanşe de aliaje │ │ ││ │ │de aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 35│SR EN 1797:2002 │Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz │ │ ││ │ │şi material │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 36│SR EN 1866-2:2014 │Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe│ │ ││ │ │pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi │ │ ││ │ │încercări mecanice pentru stingătoare, cu o │ │ ││ │ │presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu │ │ ││ │ │30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1 │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 37│SR EN 1866-3:2013 │Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerinţe│ │ ││ │ │de asamblare, de construcţie şi de rezistenţă la │ │ ││ │ │presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon │ │ ││ │ │conforme cu cerinţele din EN 1866-1 │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 38│SR EN 1983:2014 │Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de │ │ ││ │ │oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 39│SR EN 1984:2010 │Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de │ │ ││ │ │oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 40│SR EN ISO 4126-1:2013 │Dispozitive de securitate pentru protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de │ │ ││ │ │siguranţă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 41│SR EN ISO 4126-3:2006 │Dispozitive de securitate pentru protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de │ │ ││ │ │siguranţă şi dispozitive de siguranţă cu membrană│ │ ││ │ │de rupere în combinaţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 42│SR EN ISO 4126-4:2013 │Dispozitive de securitate pentru protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de │ │ ││ │ │siguranţă pilotate │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 43│SR EN ISO 4126-5:2013 │Dispozitive de securitate pentru protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive│ │ ││ │ │de siguranţă pentru descărcarea controlată │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor (DSDCS) │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 44│SR EN ISO 4126-7:2013 │Dispozitive de securitate pentru protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunilor. Partea 7: Date comune│ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 45│SR EN ISO 9606-2:2005 │Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. │ │ ││ │ │Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 46│SR EN ISO 9606-3:2001 │Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. │ │ ││ │ │Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 47│SR EN ISO 9606-4:2001 │Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. │ │ ││ │ │Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 48│SR EN ISO 9606-5:2002 │Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. │ │ ││ │ │Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi │ │ ││ │ │aliaje de zirconiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 49│SR EN ISO 9712:2013 │Examinări nedistructive. Calificarea şi │ │ ││ │ │certificarea personalului pentru examinări │ │ ││ │ │nedistructive │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 50│SR EN 10028-1+A1:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 1: Condiţii generale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 51│SR EN 10028-1+A1:2009/ │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │AC:2010 │presiune. Partea 1: Condiţii generale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 52│SR EN 10028-2:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate │ │ ││ │ │cu caracteristici specificate la temperatură │ │ ││ │ │ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 53│SR EN 10028-3:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu │ │ ││ │ │granulaţie fină, normalizate │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 54│SR EN 10028-4:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu │ │ ││ │ │caracteristici specificate la temperatură scăzută│ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 55│SR EN 10028-5:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu │ │ ││ │ │granulaţie fină laminate termomecanic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 56│SR EN 10028-6:2009 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu │ │ ││ │ │granulaţie fină, călite şi revenite │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 57│SR EN 10028-7:2008 │Produse plate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 58│SR EN 10204:2005 │Produse metalice. Tipuri de documente de │ │ ││ │ │inspecţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 59│SR EN 10216-1:2014 │Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel nealiat cu caracteristici specificate la │ │ ││ │ │temperatura ambiantă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 60│SR EN 10216-2:2014 │Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel nealiat cu caracteristici specificate la │ │ ││ │ │temperatură ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 61│SR EN 10216-3:2014 │Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel aliat cu granulaţie fină │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 62│SR EN 10216-4:2014 │Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel nealiat şi aliat cu caracteristici │ │ ││ │ │specificate la temperatură scăzută │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 63│SR EN 10216-5:2014 │Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel inoxidabil │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 64│SR EN 10217-1:2002 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel nealiat, cu caracteristici precizate la │ │ ││ │ │temperatura ambiantă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 65│SR EN 10217-1:2002/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel nealiat, cu caracteristici precizate la │ │ ││ │ │temperatura ambiantă │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 66│SR EN 10217-2:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi │ │ ││ │ │sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 67│SR EN 10217-2:2003/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi │ │ ││ │ │sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură ridicată │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 68│SR EN 10217-3:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel aliat cu granulaţie fină │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 69│SR EN 10217-3:2003/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel aliat cu granulaţie fină │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 70│SR EN 10217-4:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi │ │ ││ │ │sudate electric, de oţel nealiat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură scăzută │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 71│SR EN 10217-4:2003/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi │ │ ││ │ │sudate electric, de oţel nealiat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură scăzută │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 72│SR EN 10217-5:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi │ │ ││ │ │sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi │ │ ││ │ │aliat cu caracteristici precizate la temperatură │ │ ││ │ │ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 73│SR EN 10217-5:2003/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi │ │ ││ │ │sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi │ │ ││ │ │aliat cu caracteristici precizate la temperatură │ │ ││ │ │ridicată │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 74│SR EN 10217-6:2003 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi │ │ ││ │ │sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură scăzută │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 75│SR EN 10217-6:2003/A1:2005│Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi │ │ ││ │ │sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu │ │ ││ │ │caracteristici precizate la temperatură scăzută │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 76│SR EN 10217-7:2015 │Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de │ │ ││ │ │oţel inoxidabil │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 77│SR EN 10222-1:2001 │Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru │ │ ││ │ │piesele obţinute prin forjare liberă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 78│SR EN 10222-1:2001/A1:2003│Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru │ │ ││ │ │piesele obţinute prin forjare liberă │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 79│SR EN 10222-2:2002 │Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi │ │ ││ │ │martensitice cu caracteristici specificate la │ │ ││ │ │temperatură ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 80│SR EN 10222-2:2002/AC:2002│Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi │ │ ││ │ │martensitice cu caracteristici specificate la │ │ ││ │ │temperatură ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 81│SR EN 10222-3:2002 │Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 3: Oţeluri cu nichel cu │ │ ││ │ │caracteristici specificate la temperatură │ │ ││ │ │ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 82│SR EN 10222-4:2002 │Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu │ │ ││ │ │granulaţie fină cu limită de curgere ridicată │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 83│SR EN 10222-4:2002/A1:2002│Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu │ │ ││ │ │granulaţie fină cu limită de curgere ridicată │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 84│SR EN 10222-5:2002 │Piese forjate din oţel pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile │ │ ││ │ │martensitice, austenitice şi austenito-feritice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 85│SR EN 10222-5/AC:2001 │Piese forjate pentru aparate sub presiune. │ │ ││ │ │Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, │ │ ││ │ │austenitice şi austenito-feritice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 86│SR EN 10253-2:2008 │Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: │ │ ││ │ │Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu │ │ ││ │ │condiţii de inspecţii specifice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 87│SR EN 10253-4:2008 │Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: │ │ ││ │ │Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito- │ │ ││ │ │feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii │ │ ││ │ │specifice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 88│SR EN 10253-4:2008/AC:2009│Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: │ │ ││ │ │Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito- │ │ ││ │ │feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii │ │ ││ │ │specifice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 89│SR EN 10269:2014 │Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de │ │ ││ │ │fixare utilizate la temperatură ridicată şi/sau │ │ ││ │ │scăzută │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 90│SR EN 10272:2008 │Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub │ │ ││ │ │presiune │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 91│SR EN 10273:2008 │Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru│ │ ││ │ │aparate sub presiune cu caracteristici │ │ ││ │ │specificate la temperaturi ridicate │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 92│SR EN 10305-4:2016 │Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără │ │ ││ │ │sudură trase la rece pentru circuite hidraulice │ │ ││ │ │şi pneumatice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 93│SR EN 10305-6:2016 │Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. │ │ ││ │ │Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi │ │ ││ │ │sudate trase la rece pentru circuite hidraulice │ │ ││ │ │şi pneumatice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 94│SR EN ISO 10931:2006 │Sisteme de canalizare de materiale plastice │ │ ││ │ │pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de │ │ ││ │ │viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente │ │ ││ │ │şi sistem │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 95│SR EN ISO 10931:2006/ │Sisteme de canalizare de materiale plastice │ │ ││ │A1:2015 │pentru aplicaţii industriale. Poli(fluorură de │ │ ││ │ │viniliden) (PVDF). Specificaţii pentru componente│ │ ││ │ │şi sistem │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 96│SR EN 12178:2004 │Sisteme de răcire şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid.│ │ ││ │ │Cerinţe, încercări şi marcare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 97│SR EN 12263:2002 │Sisteme de răcire şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru │ │ ││ │ │limitarea presiunii. Condiţii şi încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 98│SR EN 12266-1:2012 │Robinetărie industrială. Încercările aparatelor │ │ ││ │ │de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la │ │ ││ │ │presiune, proceduri de încercare şi criterii de │ │ ││ │ │acceptare. Cerinţe obligatorii │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 99│SR EN 12284:2004 │Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Robinete. Condiţii, încercări şi marcare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 100│SR EN 12288:2010 │Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de │ │ ││ │ │aliaj de cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 101│SR EN 12392:2016 │Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute │ │ ││ │ │prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru│ │ ││ │ │produse destinate executării de echipamente sub │ │ ││ │ │presiune │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 102│SR EN 12420:2014 │Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 103│SR EN 12434:2002 │Recipiente criogenice. Racorduri flexibile │ │ ││ │ │pentru uz criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 104│SR EN 12434:2002/AC:2004 │Recipiente criogenice. Racorduri flexibile │ │ ││ │ │pentru uz criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 105│SR EN 12451:2012 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără │ │ ││ │ │sudură, pentru schimbătoare de căldură │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 106│SR EN 12452:2012 │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără │ │ ││ │ │sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de │ │ ││ │ │căldură │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 107│SR EN 12516-1:2015 │Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a │ │ ││ │ │carcaselor sub presiune. Partea 1: Metoda │ │ ││ │ │tabulară pentru carcasele sub presiune ale │ │ ││ │ │robinetelor de oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 108│SR EN 12516-2:2015 │Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a │ │ ││ │ │carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de │ │ ││ │ │calcul pentru carcasele sub presiune ale │ │ ││ │ │robinetelor de oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 109│SR EN 12516-3:2003 │Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a │ │ ││ │ │carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 110│SR EN 12516-3:2003/AC:2004│Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a │ │ ││ │ │carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 111│SR EN 12516-4:2015 │Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a │ │ ││ │ │carcaselor sub presiune. Partea 4: Metoda de │ │ ││ │ │calcul pentru carcasele sub presiune ale │ │ ││ │ │robinetelor din materiale metalice, altele decât │ │ ││ │ │oţelul │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 112│SR EN 12542:2011 │Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente │ │ ││ │ │cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse │ │ ││ │ │în serie, pentru depozitarea gazului petrolier │ │ ││ │ │lichefiat (GPL) având un volum mai mic sau egal │ │ ││ │ │cu 13 mc. Proiectare şi execuţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 113│SR EN 12778:2003 │Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub│ │ ││ │ │presiune de uz casnic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 114│SR EN 12778:2003/A1:2005 │Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub│ │ ││ │ │presiune de uz casnic │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 115│SR EN 12778:2003/AC:2004 │Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub│ │ ││ │ │presiune de uz casnic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 116│SR EN 12952-1:2016 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 1: Generalităţi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 117│SR EN 12952-10:2003 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia │ │ ││ │ │împotriva suprasarcinii de lucru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 118│SR EN 12952-11:2007 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele │ │ ││ │ │de limitare ale cazanului şi la accesoriile │ │ ││ │ │acestuia │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 119│SR EN 12952-14:2004 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de │ │ ││ │ │denitrificare (DENOX) a gazelor arse care │ │ ││ │ │utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă │ │ ││ │ │amoniacală │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 120│SR EN 12952-16:2004 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele │ │ ││ │ │de încălzire cu pat fluidizat şi cu grătar pentru│ │ ││ │ │combustibili solizi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 121│SR EN 12952-18:2013 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 18: Instrucţiuni de funcţionare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 122│SR EN 12952-2:2012 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub │ │ ││ │ │presiune ale cazanelor şi pentru accesorii │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 123│SR EN 12952-3:2012 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub │ │ ││ │ │presiune ale cazanului │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 124│SR EN 12952-5:2012 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 5: Fabricaţia şi construcţia părţilor sub │ │ ││ │ │presiune ale cazanului │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 125│SR EN 12952-6:2012 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 6: Examinarea pe durata construcţiei, │ │ ││ │ │documentaţie şi marcarea părţilor sub presiune │ │ ││ │ │ale cazanelor │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 126│SR EN 12952-7:2013 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentul │ │ ││ │ │cazanului │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 127│SR EN 12952-8:2003 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de│ │ ││ │ │încălzire ale cazanului care utilizează │ │ ││ │ │combustibili gazoşi şi lichizi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 128│SR EN 12952-9:2004 │Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de│ │ ││ │ │încălzire ale cazanului care utilizează │ │ ││ │ │combustibili pulverizaţi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 129│SR EN 12953-1:2012 │Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 1: Generalităţi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 130│SR EN 12953-12:2004 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe │ │ ││ │ │referitoare la echipamentele de încălzire cu │ │ ││ │ │grătar ale cazanului care utilizează combustibili│ │ ││ │ │solizi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 131│SR EN 12953-13:2012 │Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. │ │ ││ │ │Partea 13: Instrucţiuni de funcţionare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 132│SR EN 12953-2:2012 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale │ │ ││ │ │utilizate pentru părţile sub presiune ale │ │ ││ │ │cazanelor şi ale accesoriilor │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 133│SR EN 12953-4:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi │ │ ││ │ │construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 134│SR EN 12953-5:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în │ │ ││ │ │timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării │ │ ││ │ │părţilor sub presiune ale cazanului │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 135│SR EN 12953-6:2011 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe │ │ ││ │ │referitoare la echipamentele cazanului │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 136│SR EN 12953-7:2003 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe │ │ ││ │ │referitoare la echipamentele de încălzire ale │ │ ││ │ │cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi │ │ ││ │ │lichizi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 137│SR EN 12953-8:2002 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice │ │ ││ │ │referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii│ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 138│SR EN 12953-8:2002/AC:2003│Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice │ │ ││ │ │referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii│ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 139│SR EN 12953-9:2007 │Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe │ │ ││ │ │referitoare la dispozitivele de limitare ale │ │ ││ │ │cazanului şi ale accesoriilor acestuia │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 140│SR EN 13121-1:2004 │Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii │ │ ││ │ │deasupra solului. Partea 1: Materii prime. │ │ ││ │ │Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de │ │ ││ │ │recepţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 141│SR EN 13121-2:2004 │Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii │ │ ││ │ │deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. │ │ ││ │ │Rezistenţă chimică │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 142│SR EN 13134:2002 │Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire │ │ ││ │ │tare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 143│SR EN 13136:2014 │Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Dispozitive de suprapresiune şi conductele │ │ ││ │ │asociate. Metode de calcul │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 144│SR EN 13175:2015 │Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii│ │ ││ │ │şi încercări pentru robinete şi accesorii ale │ │ ││ │ │rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) │ │ ││ │ │sub presiune │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 145│SR EN 13371:2002 │Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu │ │ ││ │ │criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 146│SR EN 13397:2002 │Robinetărie industrială. Robinete metalice cu │ │ ││ │ │membrană │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 147│SR EN 13445-1:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 1: Generalităţi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 148│SR EN 13445-1:2014/A1:2015│Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 1: Generalităţi │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 149│SR EN 13445-2:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 2: Materiale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 150│SR EN 13445-3:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 3: Proiectare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 151│SR EN 13445-3:2014/A1:2015│Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 3: Proiectare │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 152│SR EN 13445-4:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 4: Execuţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 153│SR EN 13445-5:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 5: Inspecţie şi examinare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 154│SR EN 13445-6:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi │ │ ││ │ │execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor│ │ ││ │ │sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular│ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 155│SR EN 13445-8:2014 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru │ │ ││ │ │recipientele sub presiune executate din aluminiu │ │ ││ │ │şi aliaje de aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 156│SR EN 13445-8:2014/A1:2015│Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru │ │ ││ │ │recipientele sub presiune executate din aluminiu │ │ ││ │ │şi aliaje de aluminiu │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 157│SR EN 13458-1:2003 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate │ │ ││ │ │sub vid. Partea 1: Condiţii de bază │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 158│SR EN 13458-2:2004 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate │ │ ││ │ │sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ ││ │ │inspecţie şi încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 159│SR EN 13458-2:2004/AC:2007│Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate │ │ ││ │ │sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ ││ │ │inspecţie şi încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 160│SR EN 13480-1:2012 │Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 1: Generalităţi │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 161│SR EN 13480-2:2012 │Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 2: Materiale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 162│SR EN 13480-2:2012/A1:2014│Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 2: Materiale │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 163│SR EN 13480-3:2012 │Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 3: Proiectare şi calcul │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 164│SR EN 13480-4:2012 │Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 4: Fabricaţie şi instalare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 165│SR EN 13480-4:2012/A1:2014│Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 4: Fabricaţie şi instalare │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 166│SR EN 13480-4:2012/A2:2016│Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 4: Fabricaţie şi instalare │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 167│SR EN 13480-5: 2012 │Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 5: Inspecţie şi încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 168│SR EN 13480-5:2012/A1:2014│Conducte industriale metalice. │ │ ││ │ │Partea 5: Inspecţie şi încercări │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 169│SR EN 13480-6: 2012 │Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe │ │ ││ │ │suplimentare pentru conductele îngropate │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 170│SR EN 13480-8: 2012 │Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe │ │ ││ │ │suplimentare pentru conductele de aluminiu şi │ │ ││ │ │aliaje de aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 171│SR EN 13480-8:2012/A1:2014│Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe │ │ ││ │ │suplimentare pentru conductele de aluminiu şi │ │ ││ │ │aliaje de aluminiu │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 172│SR EN 13480-8:2012/A2:2016│Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe │ │ ││ │ │suplimentare pentru conductele de aluminiu şi │ │ ││ │ │aliaje de aluminiu │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 173│SR EN 13547: 2014 │Robinetărie industrială. Robinete de aliaj de │ │ ││ │ │cupru │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 174│SR EN ISO 13585: 2012 │Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru │ │ ││ │ │lipire tare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 175│SR EN 13648-1: 2009 │Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de │ │ ││ │ │siguranţă pentru uz criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 176│SR EN 13648-2: 2003 │Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie │ │ ││ │ │împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive │ │ ││ │ │cu discuri de rupere pentru uz criogenic │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 177│SR EN 13709: 2010 │Robinetărie industrială. Robinete de închidere │ │ ││ │ │şi reţinere cu ventil de oţel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 178│SR EN 13789: 2010 │Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de │ │ ││ │ │fontă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 179│SR EN 13831: 2008 │Vase de expansiune închise cu membrană │ │ ││ │ │încorporată pentru instalaţia cu sisteme de │ │ ││ │ │încălzire cu apă │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 180│SR EN 13835: 2012 │Turnătorie. Fontă austenitică │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 181│SR EN 13923: 2006 │Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare │ │ ││ │ │filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie │ │ ││ │ │şi încercare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 182│SR EN 14129: 2014 │Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de │ │ ││ │ │siguranţă pentru recipiente GPL sub presiune │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 183│SR EN 14197-1: 2004 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 1: Condiţii de bază │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 184│SR EN 14197-2: 2004 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ ││ │ │inspecţie şi încercare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 185│SR EN 14197-2:2004/A1:2007│Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, │ │ ││ │ │inspecţie şi încercare │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 186│SR EN 14197-2:2004/AC:2007│Recipiente criogenice. Recipiente statice │ │ ││ │ │neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, │ │ ││ │ │execuţie, inspecţie şi încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 187│SR EN 14197-3: 2004 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 188│SR EN 14197-3:2004/A1:2005│Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare │Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 189│SR EN 14197-3:2004/AC:2005│Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate│ │ ││ │ │sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 190│SR EN 14222: 2004 │Cazane cu ţevi de fum executate din oţel │ │ ││ │ │inoxidabil │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 191│SR EN 14276-1+A1: 2011 │Echipamente sub presiune pentru sisteme │ │ ││ │ │frigorifice şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 192│SR EN 14276-2+A1: 2011 │Echipamente sub presiune pentru sisteme │ │ ││ │ │frigorifice şi pompe de căldură. │ │ ││ │ │Partea 2: Conducte. Cerinţe generale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 193│SR EN 14359+A1: 2011 │Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii │ │ ││ │ │hidraulice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 194│SR EN 14382+A1: 2009 │Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi │ │ ││ │ │instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. │ │ ││ │ │Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare│ │ ││ │ │până la 100 bari │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 195│SR EN 14382+A1:2009/ │Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi │ │ ││ │AC:2009 │instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. │ │ ││ │ │Dispozitive de blocare pentru presiuni de │ │ ││ │ │intrare până la 100 bari │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 196│SR EN 14394+A1: 2009 │Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare│ │ ││ │ │cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală │ │ ││ │ │cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de │ │ ││ │ │110 grade C │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 197│SR EN 14570: 2014 │Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipament │ │ ││ │ │pentru recipiente de GPL sub presiune supraterane│ │ ││ │ │şi subterane │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 198│SR EN 14585-1: 2006 │Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate │ │ ││ │ │sub presiune. Partea 1: Prescripţii │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 199│SR EN 14917+A1: 2012 │Compensatoare de dilatare cu burduf metalic │ │ ││ │ │pentru aplicaţii sub presiune │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 200│SR EN 15001-1: 2009 │Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu│ │ ││ │ │o presiune de lucru mai mare de 0,5 bari pentru │ │ ││ │ │instalaţii industriale şi mai mare de 5 bari │ │ ││ │ │pentru instalaţii industriale şi neindustriale. │ │ ││ │ │Partea 1: Cerinţe funcţionale detaliate pentru │ │ ││ │ │proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi │ │ ││ │ │încercări │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 201│SR EN ISO 15493: 2004 │Sisteme de canalizare de materiale plastice │ │ ││ │ │pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril- │ │ ││ │ │butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil │ │ ││ │ │neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil │ │ ││ │ │clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente│ │ ││ │ │şi sistem. Serie metrică │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 202│SR EN ISO 15613: 2004 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Calificarea │ │ ││ │ │bazată pe o încercare de sudare înainte de │ │ ││ │ │fabricaţie │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 203│SR EN ISO 15614-1: 2004 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi│ │ ││ │ │sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a │ │ ││ │ │nichelului şi a aliajelor de nichel │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 204│SR EN ISO 15614-1: 2004/ │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │A1:2008 │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi│ │ ││ │ │sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a │ │ ││ │ │nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1│Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 205│SR EN ISO 15614-1: 2004/ │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │A2:2012 │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi│ │ ││ │ │sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a │ │ ││ │ │nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 2│Nota 3 │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 206│SR EN ISO 15614-11: 2003 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu │ │ ││ │ │fascicul de electroni şi cu laser │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 207│SR EN ISO 15614-2: 2005 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc │ │ ││ │ │electric a aluminiului şi aliajelor sale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 208│SR EN ISO 15614-2: 2005/ │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │AC:2009 │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc │ │ ││ │ │electric a aluminiului şi aliajelor sale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 209│SR EN ISO 15614-4: 2006 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul│ │ ││ │ │finisării a pieselor turnate din aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 210│SR EN ISO 15614-4: 2006/ │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │AC:2008 │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj│ │ ││ │ │a pieselor turnate de aluminiu │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 211│SR EN ISO 15614-5: 2004 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc │ │ ││ │ │electric a titanului, zirconiului şi a aliajelor │ │ ││ │ │acestora │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 212│SR EN ISO 15614-6: 2006 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc │ │ ││ │ │electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 213│SR EN ISO 15614-7: 2007 │Specificaţia şi calificarea procedurilor de │ │ ││ │ │sudare pentru materiale metalice. Verificarea │ │ ││ │ │procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin │ │ ││ │ │sudare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 214│SR EN ISO 15620: 2002 │Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor │ │ ││ │ │metalice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 215│SR EN 15776+A1: 2016 │Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. │ │ ││ │ │Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia │ │ ││ │ │recipientelor sub presiune şi a părţilor sub │ │ ││ │ │presiune turnate din fontă cu o alungire la │ │ ││ │ │rupere mai mică sau egală cu 15% │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 216│SR EN ISO 16135: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de │ │ ││ │ │materiale termoplastice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 217│SR EN ISO 16136: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de │ │ ││ │ │materiale termoplastice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 218│SR EN ISO 16137: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete de închidere │ │ ││ │ │de materiale termoplastice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 219│SR EN ISO 16138: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă │ │ ││ │ │de materiale termoplastice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 220│SR EN ISO 16139: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de │ │ ││ │ │materiale termoplastice │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 221│SR EN ISO 21009-2: 2016 │Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate │ │ ││ │ │sub vid. Partea 2: Condiţii de exploatare │ │ │├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 222│SR EN ISO 21787: 2006 │Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de │ │ ││ │ │materiale termoplastice │ │ │└────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┘Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca standardul înlocuit. La data precizată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este SR EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din SR EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.-----