HOTĂRÎREA nr. 441 din 24 iunie 1991privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute şi neterminate pînă la data de 1 iulie 1991
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 23 iulie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor realiza evidenta completa a construcţiilor aflate în diferite stadii de execuţie din unităţile administrativ-teritoriale în care îşi exercită competenţa, indiferent de destinaţia acestor construcţii.Pe baza evidentei întocmite se va iniţia acţiuni de informare şi publicitate pentru stimularea agenţilor economici de a participa la finalizarea construcţiilor neterminate, pentru care nu exista surse de finanţare alocate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 2Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor organiza acţiunile de asociere a regiilor autonome şi societăţilor comerciale care administrează fondurile de stat investite în construcţii, cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1990 şi Legii nr. 35/1991, avînd ca scop terminarea construcţiilor şi punerea lor în funcţiune. Beneficiile obţinute vor fi proporţionale cu aportul fiecărui agent economic asociat.  +  Articolul 3La baza contractului de asociere, regiile autonome şi societăţile comerciale care au în administrare construcţiile neterminate vor vărsa la bugetul statului contravaloarea avută de aceste construcţii în momentul preluării lor în vederea finalizarii.  +  Articolul 4În funcţie de necesitaţi şi la cererea societăţilor comerciale, rezultate ca urmare a asocierii, se poate schimba destinaţia şi se pot îmbunătăţi compartimentarea, dotarea şi finisajul construcţiilor care fac obiectul prezentei hotărîri, prevăzute în documentaţia tehnica, cu condiţia ca prin aceasta sa nu fie afectate fondul necesar de locuinţe, cadrul natural sau construit, rezistenta şi siguranţa construcţiei.  +  Articolul 5Banca Naţionala a României şi celelalte bănci comerciale, inclusiv cele cu capital mixt, vor mobiliza fondurile necesare terminării construcţiilor începute şi neterminate şi vor sprijini agenţii economici care finalizează construcţii prin subscripţie publică.  +  Articolul 6Competenţa de a decide schimbarea destinaţiei construcţiilor revine ministerelor de resort pentru construcţiile de interes naţional şi prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti pentru cele de interes local, inclusiv pentru locuinţe.  +  Articolul 7Secretariatul general al Guvernului va transmite prefecturilor şi Primăriei municipiului Bucureşti privitor la volumul apartamentelor ce urmează a fi menţionate ca locuinţe în clădirile ce se finalizează potrivit prezentei hotărîri.  +  Articolul 8Acţiunile de asociere pentru finalizarea construcţiilor începute şi neterminate se încheie în termen de 30 de zile de la data publicării evidentei acestora. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------------------