HOTĂRÂRE nr. 408 din 24 mai 1999privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 3 iunie 1999  În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, județul Cluj, în coordonarea Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare, prin reorganizarea Institutului de Tehnologie Izotopica și Moleculara Cluj-Napoca care se desființează.(2) Abrogat. (la 29-12-2005, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 29 noiembrie 2005 )  +  Articolul 2Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca are ca obiect principal de activitate: efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative în domeniul fizicii izotopilor stabili, al fizicii moleculare și biofizicii, dezvoltarea tehnologică în domeniul separarii izotopilor stabili, producerea de compuși marcati cu izotopi stabili, dezvoltarea de aplicații analitice și tehnologice ale izotopilor stabili, precum și proiectarea și producerea de echipament științific caracteristic domeniului.  +  Articolul 3Abrogat. (la 29-12-2005, Articolul 3 a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 29 noiembrie 2005 )  +  Articolul 4(1) Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, stabilit pe baza bilanțului contabil al Institutului de Tehnologie Izotopica și Moleculara Cluj-Napoca, încheiat la data de 31 decembrie 1998, actualizat conform reglementărilor legale, este de 2.459.389 mii lei.(2) Activul și pasivul, precum și contractele Institutului de Tehnologie Izotopica și Moleculara Cluj-Napoca se preiau prin protocol de predare-primire de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, pe baza datelor din bilanțul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5(1) Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca se preia prin transfer de la Institutul de Tehnologie Izotopica și Moleculara Cluj-Napoca și își păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.(2) Contractul colectiv de muncă va fi negociat și înregistrat la direcția generală de muncă și protecție socială în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Agenția Naționala pentru Știința, Tehnologie și Inovare, în calitate de organ coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri și cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investiții, dotări, aparatura, echipamente, instalații pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca.  +  Articolul 7Abrogat. (la 29-12-2005, Articolul 7 a fost abrogat de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 29 noiembrie 2005 )  +  Articolul 8Anexa nr. 3 "Unitățile care funcționează în coordonarea Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare" la Hotărârea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, se completează cu poziția nr. 18 cu următorul cuprins:18. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Știința, Tehnologie și Inovare,
  Lanyi Szabolcs
  Departamentul pentru Reforma
  Administrației Publice Centrale
  Petre Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  București, 24 mai 1999.Nr. 408.  +  ANEXA nr. 1Abrogată. (la 29-12-2005, ANEXA nr. 1 a fost abrogată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 29 noiembrie 2005 )  +  ANEXA nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru TehnologiiIzotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca