HOTĂRÂRE nr. 602 din 24 august 2016privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2În scopul coordonării şi monitorizării procesului de implementare a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii: a) elaborează raportul anual de implementare a Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării; b) asigură informarea publicului şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu privire la prevederile Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi cu privire la raportul periodic de implementare a acesteia; c) asigură gestiunea datelor teritoriale relevante pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, pe care le pune la dispoziţia Ministerului Fondurilor Europene, la cerere, în scopul îndeplinirii sarcinilor de monitorizare ce îi revin.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Dumitru Daniel Botănoiu,

  secretar de stat

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul comunicaţiilor şi

  pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 24 august 2016.Nr. 602.----