ORDIN nr. 1.109 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. VVV/4.461 din 6 octombrie 2016,având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi continuă pregătirea conform duratei de pregătire şi curriculei în vigoare la data intrării în rezidenţiat."2. Anexa "Nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 6 octombrie 2016.Nr. 1.109.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)NOMENCLATORde specialităţi medicale, medico-dentare şifarmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicalăI. DOMENIUL MEDICINĂ    I.1. Specialităţi clinice    I.1.1. Grupa specialităţilor medicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Alergologie şi imunologie clinică │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Anestezie şi terapie intensivă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Boli infecţioase │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Cardiologie │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Cardiologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Dermatovenerologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Endocrinologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Expertiza medicală a capacităţii de muncă*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.│Farmacologie clinică │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.│Gastroenterologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.│Gastroenterologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.│Genetică medicală │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.│Geriatrie şi gerontologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.│Hematologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 16.│Medicină de familie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 17.│Medicină de urgenţă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 18.│Medicină internă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 19.│Medicină fizică şi de reabilitare │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 20.│Medicina muncii │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 21.│Medicină sportivă**) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 22.│Nefrologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 23.│Nefrologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 24.│Neonatologie*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 25.│Neurologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 26.│Neurologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 27.│Oncologie medicală │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 28.│Oncologie şi hematologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 29.│Pediatrie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 30.│Pneumologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 31.│Pneumologie pediatrică*) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 32.│Psihiatrie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 33.│Psihiatrie pediatrică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 34.│Radioterapie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 35.│Reumatologie │5 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 36.│Chirurgie cardiovasculară**) │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 37.│Chirurgie generală │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 38.│Chirurgie orală şi maxilo-facială***) │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 39.│Chirurgie pediatrică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 40.│Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie │ ││ │reconstructivă │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 41.│Chirurgie toracică │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 42.│Chirurgie vasculară │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 43.│Neurochirurgie │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 44.│Obstetrică-ginecologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 45.│Oftalmologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 46.│Ortopedie pediatrică*) │6 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 47.│Ortopedie şi traumatologie │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 48.│Otorinolaringologie │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 49.│Urologie │5 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘    I.2. Specialităţi paraclinice┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Anatomie patologică │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Epidemiologie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Igienă*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Medicină de laborator │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Medicină legală*) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Medicină nucleară │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7. │Microbiologie medicală*) │4 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8. │Radiologie-imagistică medicală │5 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9. │Sănătate publică şi management │4 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  **) Specialităţi în curs de armonizare.

  ***) Specialitate chirurgicală cu acces special.

  ──────────
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Chirurgie dento-alveolară │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Ortodonţie şi ortopedie dento-facială │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3. │Endodonţie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4. │Parodontologie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5. │Pedodonţie*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6. │Protetică dentară*) │3 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  ──────────
  III. DOMENIUL FARMACIE┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea specialităţii │Durata de││crt.│ │pregătire│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1. │Farmacie clinică*) │3 ani │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2. │Laborator farmaceutic*) │3 ani │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

  ──────────
  -------