ACORD din 24 mai 2016de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat de Hotărârea nr. 712 din 28 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 3 octombrie 2016.

  ──────────
  Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan, denumite în continuare "părţi",dorind să întărească relaţiile de prietenie şi cooperare în domeniul culturii dintre cele două state, pe baza principiilor de egalitate şi respect reciproc,cu convingerea că această cooperare în domeniul culturii are rolul de a dezvolta prietenia şi înţelegerea reciprocă între cele două state,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul culturii, în conformitate cu legislaţiile naţionale din statele lor.  +  Articolul 2Părţile vor încuraja accesul reciproc la bibliotecile naţionale şi muzeele celor două state, în scopul intensificării colaborării culturale, educaţionale şi ştiinţifice.  +  Articolul 3Părţile vor încuraja colaborarea în domeniul muzicii, teatrului şi dansului prin schimb de informaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi festivalurilor internaţionale care se vor desfăşura pe teritoriul celor două state.  +  Articolul 4Părţile vor coopera în domeniul arheologiei prin misiuni comune în vederea cercetării patrimoniului arheologic.  +  Articolul 5Părţile vor întări colaborarea în domeniul protejării, conservării şi restaurării patrimoniului cultural din fiecare stat şi vor promova accesul reciproc la informaţii privind patrimoniul cultural al celor două state, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale celor două părţi.  +  Articolul 6Părţile vor lua măsuri pentru a preveni importul, exportul şi transferul ilegal de bunuri culturale mobile aparţinând fiecăreia dintre părţi, în conformitate cu normele de drept internaţional şi cu legislaţiile naţionale ale celor două state, şi, de asemenea, vor face demersurile necesare returnării sau restituirii acestor bunuri.  +  Articolul 7Toate activităţile cuprinse în prezentul acord se efectuează în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor celor două părţi şi sunt finanţate în limitele prevăzute în bugetele statelor.  +  Articolul 8Organizarea proiectelor de colaborare culturală şi modalităţile de suportare a cheltuielilor legate de realizarea acestora vor fi stabilite pe baza unor acorduri directe între instituţiile direct implicate, în care drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile lor sunt definite.  +  Articolul 9În caz de divergenţe de interpretare sau de aplicare a dispoziţiilor prezentului acord, părţile vor rezolva problemele prin negocieri sau consultări.  +  Articolul 10Prezentul acord de cooperare intră în vigoare la data primirii ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.Prezentul acord are o valabilitate de patru (4) ani şi va fi prelungit pentru o perioadă de încă patru (4) ani, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi va notifica în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acordului, intenţia sa de a-l denunţa.Semnat la Bucureşti la 24 mai 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turkmenă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare a prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

  Pentru Ministerul Culturii din România,

  Alexandru Vasile Oprean,

  secretar de stat

  Pentru Ministerul Culturii din Turkmenistan,

  Annageldi Garajayev,

  ministrul culturii
  -------