ORDIN nr. 1.643 din 19 august 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 1.018 din 14 iulie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.239 din 15 septembrie 2016
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 1.643 din 19 august 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016  În temeiul art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul IDupă alineatul (8) al articolului 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Pentru beneficiarii programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul «Cooperare teritorială europeană», în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, rambursarea cofinanţării acordate de la bugetul de stat se efectuează conform prevederilor contractelor de cofinanţare semnate cu fiecare beneficiar lider/beneficiar partener din România. Prin excepţie de la prevederile alin. (8) lit. b), beneficiarul lider/beneficiarul partener din România va solicita semnarea contractului de cofinanţare cu Autoritatea Naţională ulterior primirii tranşei finale aferente finanţării externe nerambursabile, pentru fiecare etapă de implementare a proiectului respectiv."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea
  ----