HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016    Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne, transmisă Senatului cu Adresa nr. 1.468/C/2016,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 151 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne, în Dosarul nr. 905/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 192 alin. (1) şi (2) din Codul penal.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

    IOAN CHELARU
    Bucureşti, 19 septembrie 2016.Nr. 118.-----