HOTĂRÂRE nr. 32 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 85 alin. (10)-(12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (2) şi art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 7 septembrie 2016.Nr. 32.  +  AnexăModelul extrasului de pe lista electorală permanentăşi suplimentară care va fi folosit la alegerilepentru Senat şi Camera Deputaţilor*Font 7*                                                        EXTRAS                               de pe lista electorală permanentă şi suplimentară utilizat                               pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale    ROMÂNIA Pag. .........    JUDEŢUL*) ........................... Circumscripţia electorală nr. ......    Municipiul, oraşul, comuna**) .................. Secţia de votare nr. ............    Localitatea aparţinătoare sau satul ............    Strada ...............................                              EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ               Alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de ........***)┌────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Semnătura │Numele şi │ │Domiciliul sau reşedinţa │ Seria şi numărul ││crt.│alegătorului│prenumele │ Codul numeric personal │alegătorului (str., nr. │actului de identitate││ │ │alegătorului│ │imobil, localitate, judeţ)│ │├────┼────────────┼────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──────────────────────────┴─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".

  **) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ..."

  ***) Se înscrie data votării.

  ──────────
  Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare .......................Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială ................NOTE:- Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 1 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.- Rubrica "Domiciliul sau reşedinţa alegătorului" se completează conform menţiunilor din actul de identitate. Reşedinţa se înscrie în cazul în care numai aceasta conferă alegătorului posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot la secţia de votare pentru care este întocmit extrasul de pe lista electorală.- La finalul extrasului se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare.
  -------