ORDIN nr. 8 din 12 februarie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice(actualizată până la data de 4 august 2016*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de

    Reglementare în Domeniul Energiei,

    Niculae Havrileţ
    Bucureşti, 12 februarie 2014.Nr. 8.  +  AnexăCOND+PROC 12/02/2014