ORDIN nr. 190 din 17 mai 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • Nr. 340 din 17 martie 2016
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Nr. 607 din 29 aprilie 2016
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 190 din 17 mai 2016
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016



    ORDIN nr. 340 din 17 martie 2016