ORDIN nr. 2.456 din 10 decembrie 2015privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Nr. 2.456 din 10 decembrie 2015
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M.13 din 13 ianuarie 2016
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Nr. 537/C din 15 februarie 2016
 • MINISTERUL CULTURII
 • Nr. 2.220 din 30 martie 2016
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 161 din 23 decembrie 2015
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Nr. 3.097 din 27 ianuarie 2016
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 304 din 15 martie 2016
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 740 din 15 aprilie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016  În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,în baza art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe, ministrul apărării naţionale, ministrul justiţiei, ministrul culturii, ministrul afacerilor interne, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării, al ministrului justiţiei, al ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului sănătăţii publice nr. 2.036/M 150/2.156/C/292/2.145/1.834/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 28 noiembrie 2007.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună

  Ministrul culturii,

  Vlad Tudor Alexandrescu

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Corina Lupu,

  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENT 10/12/2015