ORDIN nr. 181 din 4 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 181 din 4 februarie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 473 din 5 aprilie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016  În temeiul:- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare; şi- art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
   +  AnexăNORMA 04/02/2016