HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2016privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 inclusiv, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 232.  +  AnexăCONTRACT 30/03/2016