HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2016privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 inclusiv, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. vor actualiza anual, în condițiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Dan Marian Costescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul fondurilor europene,
  Carmen Aura Răducu
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Marius-Raul Bostan
  București, 30 martie 2016.Nr. 232.  +  ANEXĂCONTRACTde activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020