ORDIN nr. 285 din 1 martie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Nr. 285 din 1 martie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 300 din 1 martie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 15 martie 2016  Având în vedere:- importanţa strategică a proiectelor de infrastructură în îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;- Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 care finanţează proiecte de dezvoltare, reabilitare şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă, respectiv canalizare şi epurare a apelor uzate, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate,în temeiul prevederilor:- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Beneficiarii operatori sau operatori regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare care implementează proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu au obligaţia punerii în aplicare a metodologiei prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul fondurilor europene,

  Aura Carmen Răducu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
   +  AnexăMETODOLOGIE 01/03/2016