ORDIN nr. 340/C din 3 februarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2016    În temeiul dispoziţiilor art. 20^1 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Naţională de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul justiţiei,

    Raluca Alexandra Prună
    Bucureşti, 3 februarie 2016.Nr. 340/C.  +  AnexăREGULAMENT 03/02/2016