NORMĂ din 27 iunie 2008(*actualizată*)de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic(actualizată până la data de 3 februarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • ----------Abrogată----------Norma a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.-------