ORDIN nr. 447 din 20 iunie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea cărnii de pasăre(actualizat până la data de 21 octombrie 2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 206 din 14 mai 2002
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 447 din 20 iunie 2002
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 86 din 30 august 2002
 • ----------Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,văzând Referatul de aprobare nr. 168.642 din 9 mai 2002, întocmit de Direcţia politici şi strategii alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la comercializarea cărnii de pasăre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

  p. Ministrul agriculturii,

  alimentaţiei şi pădurilor,

  Petre Daea,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii şi familiei,

  Daniela Bartos

  Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Protecţia Consumatorilor,

  Rovana Plumb,

  secretar de stat
   +  AnexăNORMA 20/06/2002