PROTOCOL nr. 2 din 6 mai 1963(*actualizat*)atribuind Curţii Europene a Drepturilor Omului competenţa de a da avize consultative(actualizat până la data de 8 decembrie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------------------Protocolul nr. 2 a fost înlocuit cu Titlul II conform art. 1 din Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995. A se vedea în acest sens Titlul II din Convenţie.