HOTĂRÂRE nr. 118 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România
EMITENT
 • COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016  În temeiul dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, aprobat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012,Biroul executiv al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Registrul naţional al asistenţilor sociali din România, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Colegiului Naţional

  al Asistenţilor Sociali,

  Doru Buzducea
  Bucureşti, 11 decembrie 2015.Nr. 118.  +  AnexăANEXA 11/12/2015