REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 25 noiembrie 1996 (*actualizat*)a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti(actualizat la data de 6 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureştiAbrogat----------Regulamentul de organizare si funcţionare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.*)-----