HOTĂRÂRE nr. 1.312 din 25 noiembrie 1996 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti(actualizată la data de 25 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcţionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, str. Atomiştilor nr. 1, sectorul 5.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative de fizica stării condensate, fundamentarea şi elaborarea de tehnologii pentru producerea de materiale, componente şi dispozitive noi, cu proprietăţi fizice speciale, necesare industriilor de vârf din România.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1996, este de 765.158 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 565.705 mii lei şi active circulante 199.453 mii lei, şi se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară (care a asigurat activitatea funcţională a Institutului de Fizică şi Tehnologia Materialelor).  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.  +  Articolul 7Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se preia prin transfer de la Institutul de Fizică şi Tehnologia Materialelor şi îşi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul cercetării şi tehnologiei,

  Doru Dumitru Palade

  Ministru de stat,

  ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu
  Bucureşti, 25 noiembrie 1996.Nr. 1.312.  +  Anexa 1Abrogată----------Anexa 1 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.  +  Anexa 2Abrogată----------Anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.400 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005.-----