ORDIN nr. 2.122 din 10 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015  În conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015 şi ale Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a procedurii prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.963/2014*), precum şi orice prevederi contrare. Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.963/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
   +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Corpul de control şi evaluare diplomatică va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2015.Nr. 2.122.  +  AnexăPROCEDURA 10/11/2015