ORDIN nr. 435 din 20 august 2015(*actualizat*)privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020(actualizat la data de 28 octombrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
  • ----------Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi ale art. 11 alin. (3) din Acordul de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.598/29.04.2015 şi Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, axa prioritară 2 "Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă",în baza Avizului Consiliului Concurenţei nr. 3.496 din 15 mai 2015 privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de minimis "Sprijin pentru IMM pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică" şi a Referatului Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale nr. 13.325 din 20 august 2015,în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de minimis care se adresează domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică", care este o componentă aferentă axei prioritare 2, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, schemă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul pentru societatea informaţională,

    Sorin Mihai Grindeanu
    Bucureşti, 20 august 2015.Nr. 435.  +  Anexa SCHEMA 20/08/2015