ORDIN nr. 2.562 din 14 iulie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015    Având în vedere Referatul nr. 4.284 din 2.06.2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează ca monument istoric Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în categoria arheologie, grupa valorică A, cu codul în Lista monumentelor istorice MH-I-m-A-10047.05. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii,

    Ioan Vulpescu
    Bucureşti, 14 iulie 2015.Nr. 2.562.  +  AnexăZona de protecţie a Amfiteatrului roman,Str. Independenţei nr. 2, municipiulDrobeta-Turnu Severin, judeţul MehedinţiCoordonatele punctelor de contur: ┌────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Coordonate stereo 70 │ │crt.│ X Y │ ├────┼───────────────┬───────────────┤ │ 1│ 314989,705 │ 349780,705 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 2│ 314886,659 │ 349775,092 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 3│ 314783,994 │ 349780,705 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 4│ 314773,404 │ 349850,109 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 5│ 314783,994 │ 349939,374 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 6│ 314874,313 │ 349946,826 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 7│ 314989,374 │ 349939,374 │ ├────┼───────────────┼───────────────┤ │ 8│ 314979,095 │ 349852,476 │ └────┴───────────────┴───────────────┘-----