ORDIN nr. 2.566 din 17 iulie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015    Având în vedere Referatul nr. 925 din 2 iunie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucureşti,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric imobilul Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucureşti, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21107. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii,

    Ioan Vulpescu
    Bucureşti, 17 iulie 2015.Nr. 2.566.  +  AnexăZONA DE PROTECŢIEa imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, BucureştiCoordonate puncte de contur┌────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.│ X Y │├────┼───────────────┬──────────────┤│ 1│586936,951 │ 330367,172 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 2│586869,055 │ 330314,837 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 3│586843,940 │ 330347,442 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 4│586839,242 │ 330343,353 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 5│586814,884 │ 330373,871 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 6│586801,467 │ 330363,921 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 7│586758,440 │ 330419,060 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 8│586812,123 │ 330437,069 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 9│586817,886 │ 330472,982 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 10│586860,170 │ 330465,905 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 11│586870,000 │ 330452,981 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 12│586892,214 │ 330467,231 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 13│586908,315 │ 330446,457 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 14│586932,699 │ 330465,357 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 15│586955,542 │ 330436,019 │├────┼───────────────┼──────────────┤│ 16│586910,522 │ 330402,902 │└────┴───────────────┴──────────────┘----