ORDIN nr. 2.379 din 12 septembrie 2006(*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006(actualizat la data de 3 decembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Naţional al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 12 septembrie 2006.Nr. 2.379.  +  AnexăNORMA 12/09/2006