HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iulie 2015privind aprobarea Statutului profesiei de mediator
EMITENT
 • CONSILIUL DE MEDIERE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015  Având în vedere prevederile art. V din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul profesiei de mediator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Consiliului de mediere,
  Daniel Zeno Șuștac
  București, 18 iulie 2015.Nr. 39.  +  AnexăSTATUTULprofesiei de mediator