HOTĂRÂRE nr. 565 din 15 iulie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 336 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Mihaela-Maria Ciuciureanu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 565.-------